Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.

Da boste dobili otroški dodatek, morate na pristojni Center za socialno delo oddati ustrezno vlogo.

Izpolnjujete Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Vlogo lahko oddate na naslednje načine:

Če ponovno uveljavljate že dodeljene pravice, imate na voljo naslednja obrazca:

Kdaj oddati vlogo za otroški dodatek?

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka. V primeru, da vloge ne oddate v zakonsko predpisanem roku, se otroški dodatek prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ 365 dni.

Višina otroškega dodatka do konca osnovne šole ali do dopolnjenega 18. leta starosti

 • Dohodkovni razred
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)
 • do 191,40
 • od 191,41 do 319,01
 • od 319,02 do 382,82
 • od 382,83 do 446,62
 • od 446,63 do 563,60
 • od 563,61 do 680,56
 • od 680,57 do 871,98
 • od 871,99 do 1.052,75
 • 1. otrok
 • 117,05
 • 100,08
 • 76,27
 • 60,16
 • 49,19
 • 31,17
 • 23,38
 • 20,36
 • 2. otrok
 • 128,75
 • 110,63
 • 85,25
 • 68,64
 • 57,41
 • 39,01
 • 31,17
 • 28,16
 • 3. in naslednji otrok
 • 140,47
 • 121,12
 • 94,19
 • 77,28
 • 65,57
 • 46,81
 • 39,01
 • 35,95

Primer dveh staršev z enim otrokom

 • Če starša skupaj zaslužita neto med 1.998 evrov in 2.534 evrov se uvrstita v 7. dohodkovni razred.
 • Če skupaj zaslužita med 2.534 evrov in 3.060 evrov, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Primer dveh staršev z dvema otrokoma

 • Če starša skupaj zaslužita neto med 2.637 evrov in 3.379 evrov se uvrstita v 7. dohodkovni razred.
 • Če skupaj zaslužita med 3.379 evrov in 4.079 evrov, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Izplačila otroškega dodatka v letu 2020

Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.