Shizofrenija je ena najhujših duševnih motenj

Zagotovo poznate vsaj eno duševno motnjo. V današnjem času so takšne bolezni namreč precej neredek pojav. Sicer pa za eno od najhujših duševnih motenj velja shizofrenija. Sicer pa za vse vrste duševnih motenj velja, da …

kaj je shizofrenija

Zagotovo poznate vsaj eno duševno motnjo. V današnjem času so takšne bolezni namreč precej neredek pojav. Sicer pa za eno od najhujših duševnih motenj velja shizofrenija. Sicer pa za vse vrste duševnih motenj velja, da so skrivnostne ter da se o njih zelo težko oziroma odkrito pogovarjamo.

Duševna motnja, kot je shizofrenija, se prične že v mladih letih. Zanjo so značilne motnje mišljenja oziroma blodnje, halucinacije, prepričanje, da od zunaj na nas vplivajo neke sile ter energije, motnje volje ter čustvovanja. Za shizofrene ljudi je praviloma značilno tudi to, da se težko spoprimejo z običajnimi življenjskimi zahtevami.

Shizofrenija se pogosto smatra kot bolezen, ki na pacienta vpliva tako, da je nevaren za okolje. V resnici pa so bolniki s to boleznijo lahko povsem enako agresivni ali neagresivni kot zdravi ljudje. Sicer se agresija v njih pojavlja ob bolezenskih simptomih. Ko se simptomi umaknejo, pa se obenem umaknejo tudi bolnikovi občutki o tem, da so ogroženi.

Najagresivnejši so tisti shizofreniki, ki zlorabljajo alkohol ter droge in imajo ne nazadnje tudi specifične osebnostne lastnosti. Za njihovo agresijo pa je značilno, da je le težko predvidljiva ter zelo impulzivna.

Prisotnost

Shizofrenija je prisotna pri približno o,5 do 1,5 % populacije. Ta delež je enak pri nas in tudi drugje po svetu. Takšen pa je bil tudi v preteklosti. Lahko rečemo, da je to bolezen mladih ljudi. Pri moških se praviloma prične pri 21. letu starosti, pri ženskah pa po 27. letu. Pri obeh spolih je enako pogosta.

Shizofrenija je kronična bolezen. Pacientu ter njegovim bližjim spremeni življenje. Za to bolezen ne obstaja specifičnega testa in niti ne diagnostične preiskave. Diagnoza za shizofrenijo pa se lahko postavi na osnovi kompleksne ocene dogajanja bolezni. Vendar pa je pri tem potrebno izključiti prav vse bolezni, ki bi lahko imele podobne znake oziroma simptome kot shizofrenija.

shizofrenija je huda bolezen

Prepoznavanje shizofrenije

Pogosto vprašanje je, kako se shizofrenija lahko najhitreje oziroma najlaže prepozna. Praviloma že sam pacient ter njegovi svojci dobro vedo, da je nekaj drugače oziroma da se dogaja nekaj nenavadnega. Pri pacientu se praviloma pojavljajo čudni strahovi, izogibajo se stikom z ljudmi, odklanjajo hrano, so sumničavi, mislijo, da so del velikih zarot, da jim nekdo sledi, da jih snema, prisluškuje ter podobno.

Shizofreniki so na primer prepričani tudi o tem, da se pojavljajo energije ter moči, ki nas vodijo ter z nami manipulirajo. Imajo blodnje o nenavadnih poslanstvih, nalogah ter podobno. Mislijo, da se prav vse, kar se dogaja, dogaja izključno zaradi njih.

Oblike motenj shizofrenije

Pogosto nas zanima tudi to, ali se shizofrenija lahko pojavi v blažji in hujši obliki. Znano je, da shizofrenija pri vseh bolnikih ne poteka na enak način. Stopnja izraženosti se razporeja glede na Gaussovo krivuljo. En del bolezni lahko poteka bolj blago.

Sicer pa na primer 10 % bolnikov potrebuje stalno pomoč. Nekateri shizofreni ljudje umrejo zaradi samomora. Raziskave kažejo celo na to, da samomor poskuša narediti kar tretjina vseh bolnikov. Zanje je značilno tudi to, da pogosteje obolevajo v primerjavi z drugo populacijo.

Leave a Comment