Pravila za komentiranje

Na spletnem portalu optimian.si je treba upoštevati in spoštovati pravila komentiranja, ki jih mora po Zakonu o medijih oblikovati vsak izdajatelj, ki v okviru medija dovoljuje komentiranje javnosti, in jih tudi javno objaviti na primernem mestu v mediju.

Komentar, ki ne bo v skladu z objavljenimi pravili, bo umaknjen v najkrajšem možnem času po prijavi.

 • Spoštovati je treba ustavo in zakone Republike Slovenije. Izdajatelj bo v nasprotnem primeru avtorja komentarja, ki krši pravni red RS, prijavil pristojnim organom in bo z njimi sodeloval tudi pri odkrivanju kaznivega dejanja.
 • Negujte visoko raven razprave, bodite spoštljivi in vljudni.
 • Aktivno državljanstvo je temelj vsake demokratične družbe. Prav tako konstruktivna razprava.
 • Prepovedano je širjenje idej in misli, ki vsebujejo elemente nestrpnosti, rasizma, seksizma, šovinizma, homofobije, diskriminacije, groženj, žaljenja in ostalih dejanj, ki ogrožajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 • Sovražni govor je prepovedan.
 • Razprava na spletnem portalu optimian.si ne sme temeljiti na osebnih napadih, četudi gre za anonimne komentatorje.
 • Prepovedana je objava nelegalnih vsebin, med katere spada tudi pornografija.
 • Razprave ni dovoljeno prekinjati oziroma smetiti s sporočili, ki nimajo pomena, oziroma z objavami, ki imajo elemente oglaševalskih sporočil. Sodelovanje v razpravi mora vedno temeljiti na nekomercionalni osnovi.
 • Pri objavi vsebin je potrebno spoštovati avtorsko pravo oziroma avtorsko pravico. Brez soglasja nosilca avtorske pravice je objava določene vsebine prepovedana.
 • Izdajatelj lahko neprimerno vsebino, ki jo določajo zgoraj našteta pravila, odstrani na lastno pobudo ali na pobudo prijavitelja.
 • V primeru neposrednega kršenja zgoraj navedenih pravil lahko izdajatelj izbriše komentar ali spletnemu uporabniku onemogoči dostop do komentatorskih mest.
 • Uporabnik, ki se ne strinja z zgoraj navedenimi pravili, v razpravah in ostalih interakcijah na spletnem portalu optimian.si ne sme sodelovati.
 • Če pride do kršitve ene izmed zgoraj naštetih pravil, bo spletni uporabnik oziroma komentator o tem obvestil uredništvo spletnega portala optimian.si.