Informativni izračun dohodnine s pomočjo kalkulatorja

Če želite informativni izračun dohodnine, vam je na voljo poseben kalkulator, v katerega boste morali vnašati posamezne zneske. Kalkulator vam je na voljo na spletu. Ključni dejavniki pri izračunu dohodnine pa so bruto plača, regres …

izračun-dohodnine

Če želite informativni izračun dohodnine, vam je na voljo poseben kalkulator, v katerega boste morali vnašati posamezne zneske. Kalkulator vam je na voljo na spletu.

Ključni dejavniki pri izračunu dohodnine pa so bruto plača, regres za letni dopust, plačani prispevki, plačane akontacije, olajšave, davčna osnova, davek in ne nazadnje še, ali ste rezident Republike Slovenije ali ne.

Vnašanje celotnega zneska bruto plač

Za informativni izračun dohodnine boste morali najprej vnesti cel znesek bruto plač, ki ste jih prejemali v obdobju, za katerega želite napraviti izračun. Če prihodki niso vezani na celo leto, torej na vseh 12 mesecev, se splošna olajšava obračuna na podlagi mesečne enačbe. Ta mora biti v skladu s posebnim obrazcem.

Sicer pa vam poročilo o zaslužku za določeno obdobje praviloma pripravi vaš delodajalec. Izročiti vam ga mora najkasneje do zadnjega januarja za preteklo leto.

Vnašanje bruto zneska prejetega regresa

Za informativni izračun dohodnine boste morali vnesti bruto znesek prejetega regresa. Ta mora presegati 100 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih državljanov naše republike, in sicer na dan izplačila regresa.

Izplačilo regresa se po novem do višine 100 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih pri nas v RS razbremeni dohodnine ter prispevkov za socialno varnost.

Vnašanje zneska plačanih prispevkov

Za informativni izračun dohodnine boste morali v kalkulator vnesti tudi znesek plačanih prispevkov. Tudi to vam praviloma pripravi vaš delodajalec. Prispevki od bruto plače so prispevki za pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo. Vse skupaj je to 22,10 % celotne bruto plače.

Potrditev ali zanikanje za rezidenta Republike Slovenije

Za informativni izračun boste morali vpisati, ali ste ali niste rezident Republike Slovenije. Prav vsak rezident Republike Slovenije je namreč upravičen do splošne davčne olajšave, prav tako tudi do osebnih olajšav, kot so olajšava po 65. letu starosti, invalidnost.

V to so vključene tudi posebne olajšave, na primer vzdrževani otroci in družinski člani. Vse to znižuje davčno osnovo.

Status rezidenta Slovenije

Velik vpliv na informativni izračun dohodnine ima torej tudi podatek, ali ste ali niste rezident Republike Slovenije.

Če imate pri nas uradno prijavljeno stalno bivališče, če bivate izven Slovenije zaradi zaposlitve kot javni uslužbenec, če imate svoje običajno središče ali bivališče osebnih ter ekonomskih interesov pri nas in če ste v katerem koli času v davčnem letu prisotni v Sloveniji več kot 183 dni, potem imate status rezidenta Republike Slovenije.

Vplačevanje akontacije

Za informativni izračun dohodnine s pomočjo kalkulatorja boste morali vnesti celotni znesek obdobja, za katerega opravljate izračun. Sicer pa vam je jasno, da se akontacija dohodnine plačuje prav pri vsaki plači oziroma pri izplačilu plače ali regresa.

Akontacijo si prav tako lahko informativno izračunate s pomočjo spletnega kalkulatorja za izračun plače.

Za katere zadeve vnos ni mogoč

Za informativni izračun dohodnine v spletni kalkulator ne morete vnašati olajšav, davčne osnove in davka. Rezidentom Republike Slovenije se davčna osnova zniža za olajšave, ki so opisane v posebni rubriki. Pravilnik o olajšavah davkov je zapisan v Uradnem listu.

Davčna osnova in davek se izračunata avtomatično. Več o tem vam je na voljo tudi na številnih spletnih straneh, kjer si boste dobili še druge koristne informacije za informativni izračun dohodnine.

Leave a Comment